Privacybeleid

Privacybeleid

Natuurlijkedierenvoeding.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons eventueel verschaft zeer vertrouwelijk wordt behandeld. Wij leven alle wet- en regelgeving op het gebied van privacy na en hebben melding gemaakt van onze activiteiten bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP). De gegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw persoonsgegevens, uw contactgegevens en eventueel financiële gegevens, worden, indien noodzakelijk voor de uitvoering van de door uw geplaatste bestelling(en), vastgelegd in onze administratie. Wij zullen deze gegevens alleen aan derden beschikbaar stellen indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten. Uw gegevens worden zo nodig op uw eerste schriftelijke verzoek uit onze database verwijderd. Ook heeft u recht op inzage in en correctie van uw persoonlijke gegevens. Onze webwinkel maakt tijdens het gehele bestelproces gebruik van een beveiligde SSL-verbinding. Voor ons cookie-gebruik verwijzen wij u graag naar ons zogeheten ‘cookie-statement’ dat verschijnt als u onze website laadt.